• Ulusal Makina Teorisi Sempozyumları
 • Yayınlarımız
 • Kinematik Sentez Yaz Okulu - İYTE, 2013
 • Kinematik Sentez Kış Okulu - Erciyes Üniversitesi, 2014
 • Robot Kinematiği Çalıştayı - Gaziantep Üniversitesi, 2015
 • Robot Dinamiği ve Kontrolü Çalıştayı - Gazi Üniversitesi, 2016
 • Teorik ve Uygulamalar ile Makina Dinamiği Kış Okulu - ODTÜ, 2015
 • Sistem Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı - Hitit Üniversitesi, 2017
 • Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018
 • 3B Yazıcılar ve Eklemeli Üretim Çalıştayı - ODTÜ, 2017
 • IFToMM Summer School on Mechanism Design for Medical Applications - İYTE, 2018
 • UMTS 2019
 • TRIZ Yeni Ürün/Süreç/Teknoloji Geliştirme Çalıştayı – İSTE, 2019
  TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) Workshop - İskenderun Technical University, 2019
...IFToMM Türkiye Temsilcisi Makina Teorisi Derneği (MAKTED) internet sitesine hoşgeldiniz...

Duyurular

- 30-31 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihlerinde İskenderun Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Sadettin Kapucunun sunumuyla TRIZ (Yaratıcı/Yenilikçi Problem Çözme Tekniği) Yeni Ürün/Süreç/Teknoloji Geliştirme Çalıştayı düzenlenecektir.

30 Haziran-4 Temmuz 2019 tarihleri Arasında Krakow, Polonya’da 15th IFToMM World Congress düzenlenecektir. IFToMM’un 50. yılı olması nedeniyle bu kongre büyük önem arzetmektedir. Kongre bilgi sayfası için tıklayınız.

– Ogata’nın Modern Kontrol Mühendisliği kitabının Türkçe sürümü yayınlanmıştır. Prof. Dr. Ömer Gündoğdu’nun editörlüğünde başkaca çeviri kitaplar da mevcuttur: Mühendisler için Vektör Mekaniği: Statik (Beer, Johnston, Mazurek) ; Mühendisler için Vektör Mekaniği: Dinamik (Beer, Johnston, Cornwell) ; Mekanik Titreşimler: Teori ve Uygulamalar (Kelly).

– Prof. Dr. Hakan Yavuz editörlüğünde hazırlanan Mekatronik Mühendisliğine Giriş kitabı yayınlanmıştır.

– Prof. Dr. Metin Gürgöze’nin Analitik Mekaniğe Giriş kitabı İTÜ Vakfı Yayınlarından çıkmıştır.

– Eski etkinlikler için tıklayınız.

– IFToMM resmi sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.