• Deneme
    Ulusal Makina Teorisi Sempozyumları
...IFToMM Türkiye Temsilcisi Makina Teorisi Derneği (MAKTED) internet sitesine hoşgeldiniz...

Duyurular

-17-22 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde IFToMM Summer School on Mechanism Design for Medical Application düzenlenecektir. Yaz Okulu bilgi sayfası için tıklayınız.

– 29 Ocak – 3 Şubat 2018 tarihleri arasında Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Prof. Dr. Eres Söylemez, Prof. Dr. M. Kemal Özgören ve Prof. Dr. Turgut Tümer’in eğitimci olarak katılacağı Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayı düzenlenmiştir.- Prof. Dr. Metin Gürgöze’nin Analitik Mekaniğe Giriş kitabı İTÜ Vakfı Yayınlarından çıkmıştır.

– 18 – 22 Eylül 2017 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. Dr. Ulaş Yaman ve Dr. Armağan Ergün’ün eğitimci olarak katılacağı 3 Boyutlu Yazıcılar ve Eklemeli Üretim Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay içeriği hakkında bilgi için tıklayınız

– Derneğimizin katkılarıyla 2017 yılında Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde iki farklı bilimsel etkinlik arka arkaya düzenlenecektir.

a. 4. Uluslararası Mekanizmalar, Transmisyonlar ve Uygulamaları Konferansı (Mechanisms, Transmissions and Applications – MeTrApp2017)3-5 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olup, İngilizce tam metin bildiri gönderimi için son tarih 16 Aralık 2016 olarak belirlenmiştir. Konferans ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

b. 18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS2017) 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu sempozyuma Türkçe tam metin bildiri gönderimi için son tarih 17 Şubat 2017 olarak belirlenmiştir. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

– 31 Ağustos – 3 Eylül 2016 tarihlerinde, Hitit Üniversitesi, Çorum’da gerçekleştirilen Sistem Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı‘nda Prof. Dr. Bülent E. Platin tarafından yapılan kontrol sunumlara erişmek için tıklayınız. Prof. Dr. Yücel Ercan’ın İleri Dinamik kitabına erişmek için tıklayınız.

– IFToMM komiteleri ve üye organizasyonları tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin rapora erişmek için tıklayınız.

– 3-6 Şubat 2016 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde, Makina Teorisi Derneği’nin, Makina Mühendisleri Odası’nın ve Gazi Üniversitesi’nin katkılarıyla Robot Dinamiği ve Kontrolu Çalıştayı (RDK 2016) düzenlenmiştir. Prof. Dr. M. Kemal Özgören tarafından, bu çalıştay kapsamında vermiş olduğu dersin notlarına dayanarak hazırlanan ve Robot Manipülatörlerin Dinamiği ve Kontrolu başlığıyla yayınlanan bu kitaba erişmek için tıklayınız.

– 31 Ağustos – 3 Eylül 2016 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi’nde Sayın Prof. Dr. Yücel Ercan ve Sayın Prof. Dr. Bülent Platin’in konuşmacı olarak katılacağı Sistem Dinamiği ve Kontrol konusunda çalıştay düzenlenecektir. Başvuru için tıklayınız.

– 31 Ağustos – 3 Eylül 2015 tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde, Makina Teorisi Derneği’nin de katkılarıyla Robot Kinematiği Çalıştayı (RKC 2015) düzenlenmiştir. Bu çalıştay için Prof. Dr. M. Kemal Özgören’in hazırladığı ders notları, Gaziantep Üniversitesi’nden M. Erkan Kütük, Recep Halıcıoğlu ve Prof. Dr. L. Canan Dülger’in önemli katkılarıyla kitap haline dönüştürülmüştür. Makina Teorisi Derneği Yayınları kapsamında Robot Kinematiği, Seri ve Paralel Manipülatörlerin Analitik ve Yarı-Analitik Yöntemlerle Konum ve Hız Analizleri başlığıyla yayınlanan bu kitaba erişmek için tıklayınız.

– Üye listemiz için tıklayınız.

– IFToMM resmi sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.