Üyelik | Makina Teorisi Derneği

Üyelik

Üyelik Avantajları:
    – IFToMM tarafından düzenlenen uluslararası etkinliklere katılım ücretlerinde indirim fırsatı
    – UMTS etkinliklerine katılım ücretlerinde indirim fırsatı
    – Dernek tarafından düzenlencek etkinliklere katılma imkanı
Üyelik İşlemleri:

1.Üye Kayıt Formu‘ nu doldurunuz.

2. Formu bir adet nüfus cüzdan fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ekleyerek aşağıdaki adrese posta ile veya elden ulaştırınız:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü C Blok No: 205 Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE

3. Üyeliğe kabul durumunuz e-posta adresinize gönderilecek mesaj ile size bildirilecektir. Kabul bilgisi ulaştıktan sonra aşağıdaki banka hesap numarasına 20 TL üye giriş aidatınızı ve 20 TL yıllık üye aidatınızı ad, soyad ve ödenti açıklaması belirterek ödeyiniz.

Makina Teorisi Derneği TC İş Bankası ODTÜ Şubesi
Hesap No: 4229 1092652 IBAN: TR90 0006 4000 0014 2291 0926 52