Makted Kitapları | Makina Teorisi Derneği

Makted Kitapları

Ders Notları Serisi:

Üç Boyutlu Kinematik ve Uzaysal Mekanizmalar – Prof. Dr. M. Kemal Özgören

Mekanizmaların Hareket ve Kuvvet Analizi – Prof. Dr. M. Kemal Özgören

Robot Kinematiği: Seri ve Paralel Manipülatörlerin Analitik ve Yarı-Analitik Yöntemlerle Konum ve Hız Analizleri – Prof. Dr. M. Kemal Özgören

Robot Manipülatörlerin Dinamiği ve Kontrolu – Prof. Dr. M. Kemal Özgören

UMTS Bildiri Kitapları:

20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı – Dr. Öğr. Ü. Mesut Hüseyinoğlu (Ed.)

19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı – Dr. Öğr. Ü. Çağlar Conker (Ed.)

18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı – Doç. Dr. Mehmet İtik (Ed.)

Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı – Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kiper, Yrd. Doç. Dr. M. İ. Can Dede (Ed.)

Eski UMTS kitapları için tıklayınız.