Makted Books | Turkish Machine Theory Association

Makted Books

Lecture Note Series (In Turkish):

Üç Boyutlu Kinematik ve Uzaysal Mekanizmalar – Prof. Dr. M. Kemal Özgören

Mekanizmaların Hareket ve Kuvvet Analizi – M. Kemal Özgören

Robot Kinematiği: Seri ve Paralel Manipülatörlerin Analitik ve Yarı-Analitik Yöntemlerle Konum ve Hız Analizleri – M. Kemal Özgören

Robot Manipülatörlerin Dinamiği ve Kontrolu – M. Kemal Özgören

UMTS Proceedings:

20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı – Mesut Hüseyinoğlu (Ed.)  (In Turkish)

19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı – Çağlar Conker (Ed.)  (In Turkish)

18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı – Mehmet İtik (Ed.) (In Turkish)

Proceedings of the TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms – Gökhan Kiper, M. İ. Can Dede (Eds.) (In Turkish and English)

Click here for the other UMTS proceedings.