Kaynaklar | Makina Teorisi Derneği

Kaynaklar

-Bildiri Kitapları

-Ders Notları

-Sistem Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı: Kontrol ders notları

-Bağlantılar