Üyelik

Dernek tüzüğüne göre üye olabilmek için yükseköğretim lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.

Üyelik Avantajları:
    – IFToMM tarafından düzenlenen uluslararası etkinliklere katılım ücretlerinde indirim fırsatı
    – Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu katılım ücretlerinde indirim fırsatı
    – Dernek tarafından düzenlencek etkinliklere katılma imkanı
Üyelik İşlemleri:

1.Üye Kayıt Formu‘ nu (bağlantıya sağ tıklayıp hedefi farklı kaydeti seçerek) doldurunuz.

2. Formu aşağıdaki adrese posta ile veya elden ulaştırınız:

Gökhan Kiper

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Makina Mühendisliği Bölümü No: Z14

35430 Urla, İzmir

3. Üyeliğe kabul durumunuz e-posta adresinize gönderilecek mesaj ile size bildirilecektir. Kabul bilgisi ulaştıktan sonra aşağıdaki banka hesap numarasına 20 TL üye giriş aidatınızı ve 20 TL yıllık üye aidatınızı ad, soyad ve ödenti açıklaması belirterek ödeyiniz.

Makina Teorisi Derneği TC İş Bankası Güzelbahçe Şubesi
Hesap No: 3491 490773 IBAN: TR37 0006 4000 0013 4910 4907 73

Scroll to Top