Genç Araştırmacı Desteği

MakTeD Genç Araştırmacı Desteği IFToMM destekli uluslararası etkinliklere (konferans, yaz okulu, v.s.) katılım için 35 yaş ve altı MakTeD üyelerine yönelik bir etkinlik katılım desteğidir. Destek için her yıl Dernek Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda bütçe ayrılır. Kimlere ve ne kadar destek verileceğine Dernek Yönetim Kurulu karar verir. Daha önce destekten yararlanmamış kişi ve kurumlara öncelik tanınır. Kişi başına azami destek miktarı Avrupa ve Batı Asya için 250 ABD doları; Kuzey/Güney Amerika, Doğu Asya ve Afrika için 500 ABD doları dır. IFToMM Young Delegates Program desteği alanlar MakTeD Genç Araştırmacı Desteğe başvuramazlar. Başvuru sahibi, başvuru sırasında beyan etmediği ve varsa başvurudan sonra aldığı destekleri Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle ve lüzumu halinde MakTeD desteğini iade etmekle yükümlüdür. Desteklenmesi karar verilen başvuru sahipleri etkinlik katılımını belgelediklerinde beyan edecekleri banka hesabına destek gönderilir. Başvuru formu (bağlantıya sağ tıklayıp hedefi farklı kaydeti seçerek) ekinde verilmesi gereken belgeler:

– Doğum tarihi belirtilen özgeçmiş

– Kurum amirinden katılınan etkinliğe kurum desteği olmadığını/yetersiz olduğunu belirten yazı

– Akademik danışman ya da kurum amirinden tavsiye mektubu

– Etkinlik giderlerini belirten bütçe öngörüsü

– Varsa sunulacak bildirilerin ilk sayfası

Scroll to Top