System Dynamics and Control Workshop Lecture Notes (in Turkish)

31 Ağustos – 3 Eylül 2016 tarihlerinde, Hitit Üniversitesi, Çorum’da gerçekleştirilen Sistem Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı’nda Prof. Dr. Bülent E. Platin tarafından yapılan kontrol sunumları:

1. Giriş ve Temel Kavramlar

2. Açık ve Kapalı Çevrim Kontrol

3. Kontrolcü Tasarımı – Tanımlar ve İsterler

4. Kök Yer Eğrisi

5. Kök Yer Eğrisi ile Kontrolcü Tasarımı

6. Frekans Yanıtı

Prof. Dr. Yücel Ercan’ın İleri Dinamik kitabına erişmek için tıklayınız.

Mühendislik Sistemlerinin Dinamiğine Hamilton Prensibi Yaklaşımı kitabına erişmek için tıklayınız.

Akışkan Gücü Kontrolu Teorisi kitabına erişmek için tıklayınız.

Klasik ve Modern Kontrol Sistemi Tasarımı kitabına erişmek için tıklayınız.

Scroll to Top